Trouver un programme

Alta Vista

Jeudi 19 juillet, 2018 à 13h30

Carlingwood

Samedi 26 mai, 2018 à 13h30

Sunnyside

Mardi 1 mai, 2018 à 14h15 / jusqu'à 22 mai

Sunnyside

Vendredi 11 mai, 2018 à 14h / jusqu'à 8 juin

Cumberland

Mardi 8 mai, 2018 à 19h

Nepean Centrepointe

Mardi 24 avril, 2018 à 14h30 / jusqu'à 29 mai

Nepean Centrepointe

Mercredi 4 juillet, 2018 à 13h30

Carlingwood

Mercredi 6 juin, 2018 à 18h30

Carp

Lundi 23 avril, 2018 à 13h30 / jusqu'à 25 juin

Alta Vista

Jeudi 2 août, 2018 à 13h30

Centrale

Jeudi 19 avril, 2018 à 17h / jusqu'à 28 juin

Ruth E. Dickinson

Mercredi 25 avril, 2018 à 13h30 / jusqu'à 27 juin

Sunnyside

Mercredi 25 avril, 2018 à 16h30 / jusqu'à 13 juin

Banner for parenting programs

Nepean Centrepointe

Jeudi 19 avril, 2018 à 18h / jusqu'à 26 avril

Greenboro

Jeudi 31 mai, 2018 à 18h30

Vanier

Mardi 24 avril, 2018 à 10h30 / jusqu'à 19 juin

Ruth E. Dickinson

Lundi 23 juillet, 2018 à 10h15

Sunnyside

Lundi 7 mai, 2018 à 18h / jusqu'à 4 juin

Nepean Centrepointe

Mardi 24 avril, 2018 à 14h30 / jusqu'à 29 mai

Centennial

Samedi 19 mai, 2018 à 10h30