Trouver un programme

Alta Vista

Jeudi 19 juillet, 2018 à 13h30

Carlingwood

Samedi 26 mai, 2018 à 13h30

Sunnyside

Mardi 22 mai, 2018 à 14h15

Sunnyside

Vendredi 8 juin, 2018 à 14h

Nepean Centrepointe

Mercredi 23 mai, 2018 à 18h30

Nepean Centrepointe

Mardi 22 mai, 2018 à 14h30 / jusqu'à 29 mai

Nepean Centrepointe

Mercredi 4 juillet, 2018 à 13h30

Nepean Centrepointe

Jeudi 9 août, 2018 à 17h

Carp

Lundi 28 mai, 2018 à 13h30 / jusqu'à 25 juin

Alta Vista

Jeudi 2 août, 2018 à 13h30

Ruth E. Dickinson

Mercredi 23 mai, 2018 à 13h30 / jusqu'à 27 juin

Catholic Centre for Immigrants

St-Laurent

Jeudi 24 mai, 2018 à 10h30 / jusqu'à 28 juin

Sunnyside

Mercredi 23 mai, 2018 à 16h30 / jusqu'à 13 juin

Banner for parenting programs

Nepean Centrepointe

Mardi 7 août, 2018 à 18h / jusqu'à 21 août

Greenboro

Jeudi 31 mai, 2018 à 18h30

Centrale

Lundi 28 mai, 2018 à 10h30 / jusqu'à 28 mai

Vanier

Mardi 22 mai, 2018 à 10h30 / jusqu'à 14 août

Centennial

Mercredi 23 mai, 2018 à 10h15

Sunnyside

Jeudi 1 novembre, 2018 à 19h

Sunnyside

Lundi 4 juin, 2018 à 18h

Nepean Centrepointe

Mardi 22 mai, 2018 à 14h30 / jusqu'à 29 mai

Chess

Beaverbrook

Samedi 26 mai, 2018 à 15h

Rosemount

Samedi 26 mai, 2018 à 10h30