You are here

Trouver un programme

Sunnyside

Mercredi Sep 11, 2019 à 16h30 / until 2020-06-17

Centennial

Jeudi Sep 12, 2019 à 10h15 / until 2019-10-24

Manotick Afternoon Book Club covers

Manotick

Mardi Sep 17, 2019 à 13h30 / until 2020-06-23

Sunnyside

Mardi Sep 10, 2019 à 10h15 / until 2019-12-03

Centrale

Jeudi Aug 29, 2019 à 15h30

Richmond

Lundi Sep 9, 2019 à 18h45

Sunnyside

Jeudi Sep 19, 2019 à 18h30

Nepean Centrepointe

Mercredi Sep 18, 2019 à 13h00 / until 2019-11-20

Urban Legends Logo

Centrale

Lundi Aug 26, 2019 à 17h00 / until 2020-06-22

Munster

Mercredi Aug 28, 2019 à 10h45

Cumberland

Samedi Oct 12, 2019 à 15h00

Origami Crane

Emerald Plaza

Vendredi Nov 15, 2019 à 14h30

Sunnyside

Mercredi Sep 11, 2019 à 16h30 / until 2020-06-17

Sunnyside

Samedi Sep 14, 2019 à 10h00 / until 2020-06-13

Beaverbrook

Mardi Aug 27, 2019 à 14h00

St-Laurent

Mercredi Oct 2, 2019 à 18h15 / until 2019-10-16

Bring Balance to Your Budget image

Manotick

Jeudi Nov 21, 2019 à 19h00

Ruth E. Dickinson

Jeudi Sep 26, 2019 à 14h30

Vanier

Mardi Sep 3, 2019 à 10h30 / until 2019-10-29

Centennial

Mercredi Sep 11, 2019 à 10h15 / until 2019-10-23

Centrale

Jeudi Sep 12, 2019 à 18h30

Carp

Mercredi Sep 18, 2019 à 18h45 / until 2019-12-11

Beaverbrook

Lundi Dec 23, 2019 à 10h30 / until 2020-01-02

Nepean Centrepointe

Mardi Sep 3, 2019 à 14h00 / until 2019-12-10

Ruth E. Dickinson

Jeudi Sep 19, 2019 à 18h15 / until 2019-12-19

Civic Engagement Series --Faces

Sunnyside

Jeudi Oct 10, 2019 à 18h30