You are here

Trouver un programme

Rosemount

Jeudi 30 mai, 2019 à 14h

Sunnyside

Vendredi 7 juin, 2019 à 14h

Beaverbrook

Mardi 4 juin, 2019 à 12h

Nepean Centrepointe

Samedi 15 juin, 2019 à 10h / jusqu'à 17 août

Nepean Centrepointe

Lundi 8 juillet, 2019 à 18h30 / jusqu'à 29 juillet

Nepean Centrepointe

Mardi 28 mai, 2019 à 14h / jusqu'à 20 août

Cumberland

Jeudi 6 juin, 2019 à 18h30 / jusqu'à 20 juin

Urban Legends Logo

Centrale

Lundi 27 mai, 2019 à 17h / jusqu'à 24 juin

Carlingwood

Mercredi 29 mai, 2019 à 18h30

Ruth E. Dickinson

Mercredi 29 mai, 2019 à 13h30 / jusqu'à 26 juin

Alta Vista

Mercredi 24 juillet, 2019 à 14h

Sunnyside

Mercredi 29 mai, 2019 à 16h / jusqu'à 19 juin

Sunnyside

Mercredi 29 mai, 2019 à 16h / jusqu'à 19 juin

St-Laurent

Mercredi 2 octobre, 2019 à 18h15 / jusqu'à 16 octobre

Ruth E. Dickinson

Mercredi 29 mai, 2019 à 19h

Richmond

Lundi 27 mai, 2019 à 10h15 / jusqu'à 17 juin

Centennial

Mercredi 24 juillet, 2019 à 10h30

Sunnyside

Lundi 3 juin, 2019 à 18h

Nepean Centrepointe

Samedi 15 juin, 2019 à 10h / jusqu'à 17 août

Ruth E. Dickinson

Lundi 8 juillet, 2019 à 10h15

Nepean Centrepointe

Mardi 28 mai, 2019 à 18h / jusqu'à 25 juin

Emerald Plaza

Mercredi 29 mai, 2019 à 14h / jusqu'à 26 juin

Nepean Centrepointe

Mardi 28 mai, 2019 à 14h / jusqu'à 20 août

Centennial

Mercredi 17 juillet, 2019 à 14h

Civic Engagement Series --Faces

Sunnyside

Mardi 18 juin, 2019 à 18h30

Greenboro

Samedi 1 juin, 2019 à 15h